CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn và cảm ơn bạn đã quan tâm đến các dịch vụ của Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Jay (MST:  0314143143), gọi tắt là JAYbranding.

Chính sách Bảo mật này sẽ mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web và các Dịch vụ, cách chúng tôi sử dụng thông tin cũng như các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập vào Trang web, hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ, khách hàng đã chấp nhận các thủ tục được áp dụng về quyền riêng tư được mô tả trong Chính sách này.

Chính sách này áp dụng cho Doanh Nghiệp và Cá Nhân.

1. đỊNH NGHĨA

2. THÔNG TIN THU THẬP

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau khi Khách truy cập hay Người sử dụng, gọi tắt chung là Người dùng truy cập.

2.1 Thông tin được cung cấp

Các thông tin do người dùng có thể cung cấp bao gồm những thông tin dữ liệu cá nhân như họ tên, thông tin liên lạc như email, thư điện tử, số điện thoại, zalo, facebook, … và thông tin dữ liệu doanh nghiệp như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ liên lạc, …
Những thông tin này có thể được thu thập trong quá trình người sử dụng hoặc khách truy cập tương tác với JAYbranding thông qua website, biểu mẫu, quảng cáo, hợp đồng, điện thoại.
Những thông tin này được cung cấp cho JAYbranding luôn dựa trên tinh thần tự nguyện và trong trường hợp có yêu cầu bắt buộc người dùng đều có thể từ chối hoặc không cung cấp, và tuân theo quy định của một đơn vị thứ Ba trong trường hợp người dùng tương tác ngoài website www.jaybranding.com.

2.1 Thông tin được cung cấp

Khi Người sử dụng hoặc Khách truy cập sử dụng liên hệ sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của Người sử dụng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau, bao gồm cookie.
Thông tin “được thu thập tự động” này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và/hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web đã truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi truy cập vào website, các trang hoặc nội dung khác mà Người sử dụng hoặc Khách truy cập xem hoặc tương tác trên website khác và ngày giờ của lượt truy cập trang web.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Người sử dụng với thư email, chẳng hạn như việc Khách truy cập hoặc Người sử dụng mở, nhấp vào các bài đăng hoặc các phương tiện liên lạc trên website của chúng tôi. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người sử dụng và Khách truy cập.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Như một phần cam kết của chúng tôi với khách hàng, toàn bộ thông tin được Quý khách cung cấp và chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng với các mục đích sau:

JAYbranding cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của Quý khách cho một bên thứ 3. Ngoại trừ các trường hợp sau:

Ngoài ra, JAYbranding có thể sử dụng các thông tin phi cá nhân hoặc các thông tin doanh nghiệp đã được công khai như tên thương hiệu, tên công ty, logo công ty, loại hình kinh doanh, … trong việc quảng bá và giới thiệu các dịch vụ và dự án của JAYbranding đã và đang thực hiện cho người dùng. 

4. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để bảo vệ Dữ liệu khách hàng chống lại sự hủy hoại ngẫu nhiên hoặc trái pháp luật, mất mát ngẫu nhiên, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, sử dụng sai và bất kỳ hình thức xử lý bất hợp pháp nào khác đối với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu. 

Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên website và bạn tự chịu rủi ro khi trường hợp đó xảy ra. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin đó có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu truy cập của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc đã được cung cấp trên website.

Nếu chúng tôi phát hiện ra vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các cơ quan chức năng về việc vi phạm xảy ra theo luật hiện hành.

5. THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Vui lòng truy cập lại trang này theo định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, mà chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách, chúng tôi sẽ cung cấp Chính sách đó thông qua website và cho biết ngày sửa đổi mới nhất và sẽ tuân thủ luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục truy cập vào trang web trong tương lai sau khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính sách.

6. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, Dữ liệu cá nhân của bạn, các hoạt động sử dụng và tiết lộ của chúng tôi hoặc các lựa chọn khác của của bạn qua email tại [email protected].

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với JAYbranding qua địa chỉ email tại [email protected]

en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn