Anova Farm – Corporate Video Clip

Để đáp ứng nhu cầu của Doanh Nghiệp trong giai đoạn mới, video clip giới thiệu doanh nghiệp của Anova Farm đã được thể hiện mới với version 2 giúp cho Doanh nghiệp thề hiện những thay đổi một cách chuyên nghiệp trong buổi họp báo. Hoàn thiện từ khâu kịch bản, xử lý kỹ xảo và lồng tiếng.

Khách hàng: Cty Cổ Phần Anova Farm

Thời gian thực hiện: 1 tuần

Liên hệ làm clip: 0989 971131

VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact