KSSV

KSS Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore với tư cách là nhà máy chế biến cho công ty mẹ. KSS đã mở rộng hoạt động kinh doanh từ chế biến xuất khẩu cho công ty mẹ sang phân phối ra thị trường toàn cầu.

 

VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact