Hướng dẫn quản lý sản phẩm (Woocommerce)

Chia sẻ bài viết

Hướng dẫn quản lý sản phẩm WooCommerce

Đầu tiên các bạn cần truy cập đến trang tất cả sản phẩm trên website, bạn truy cập vào Admin Dashboard (trang quản trị admin) sau đó chọn mục Sản phẩm để đến trang Quản lý tất cả sản phẩm hiện có trong cửa hàng.