Hướng dẫn sử dụng WordPress dành cho khách hàng

[Tài liệu nội bộ]

Hướng dẫn tổng hợp các hướng dẫn cho khách hàng JAYbranding thao tác trên nền tảng wordpress

  1. Hướng dẫn đăng nhập vào wordpress từ hosting
  2. Hướng dẫn quản lý bài POST(Tin tức)
  3. Hướng dẫn tạo, xóa người dùng mới
  4. Hướng dẫn chỉnh sửa trang với Elementor
  5. Hướng dẫn quản lý sản phẩm (Woocommerce)
  6. Hướng dẫn quản lý đơn hàng (Woocommerce)
  7. Hướng dẫn edit / chỉnh sửa thông tin SEO cho bài viết bằn g YOAST SEO

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn