Colliers International

Điều làm Colliers International khác biệt không phải là những gì chúng tôi làm, mà là cách chúng tôi thực hiện chúng. Colliers International thu hút và đào tạo các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, trao quyền để họ có những ý tưởng và hành động theo tư duy mới.
0 / 5 (Đánh giá 0)

Thông tin thêm..

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách

Vui lòng nhập thông tin