Dự án photoshoot cho nhãn hàng FEcredit với tổng số lượng người mẫu 6.

Dự án được triển khai toàn quốc với các billboard, quảng cáo xe buýt…