FE Credit – Đã Nhanh Còn Dễ

Dự án photoshoot cho nhãn hàng FEcredit với tổng số lượng người mẫu 6.

Dự án được triển khai toàn quốc với các billboard, quảng cáo xe buýt…