CAREERS

Tuyển Dụng

Chúng tôi vẫn luôn liên tục Tìm kiếm các tài năng. Vui lòng ứng tuyển bằng cách nhấn vào từng công việc và đính kèm CV tương ứng 

Gửi hồ sơ & đính kèm Porfolio của bạn (nếu có) cho JAYbranding ngay nhé

Thông tin thêm..

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách

Vui lòng nhập thông tin