Portfolios

Các dự án tiêu biểu của JAYbranding

Vinasoy – Sữa chua Veyo

Vinasoy - Veyo

Dự án website cho dòng Veyo – sữa chua uống thực vật đầu tiên
của nhãn hàng Vinasoy


Tìm hiểu thêm

G-Kitchen

Dự án chụp ảnh quảng bá cho thương hiệu G-Kitchen

  • Concept Art
  • Casting
  • Media on set & Production
  • Post Production


Tìm hiểu thêm

IRIS Residence

Dự án website cho IRIS Residence


Tìm hiểu thêm

Khách Hàng Của JAYbranding

1 2 3 4 5 6 7 8