JAYbranding JAYstudio Credential

Hồ Sơ Năng Lực JAYbranding – JAYcredential

Chi tiết phía dưới là hồ sơ năng lực nói chung của công ty JAYbranding, và các dịch vụ chi tiết


Our Credential (PDF) – 2MB


Website Credential EN (PDF) – 3MB


Website Credential VI (PDF) – 3MB

Hồ sơ năng lực chụp ảnh profile doanh nghiệpTải về PDF

https://jaygo.xyz/profile

Hồ sơ năng lực video doanh nghiệp

 

https://jaygo.xyz/video