logoIBS

Website IBS Sài Gòn - Sức mạnh công nghiệp kiểu mới

Công ty cổ phần IBS Sài Gòn là đơn vị tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội, và xa hơn là xây dựng nền móng cho một nền kinh tế xanh, thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc tái kỹ thuật các công trình, hệ thống, và thiết bị; từ đó đưa IBS vươn lên, trở thành một tập đoàn đại công nghiệp kiểu mới trong kỷ nguyên số. IBS tin rằng sức mạnh của công nghệ có khả năng hỗ trợ con người trong tất cả các khía cạnh của đời sống. Điều đó đã được thể hiện qua website chính thức của tập đoàn do JAYbranding đảm nhiệm.

JAYbranding đã thể hiện một website đơn giản, dễ dàng sử dụng nhưng không kém phần chuyên nghiệp và hiện đại. Chưa dừng lại ở đó website không ngừng được cập nhật, cải tiến bởi đội ngũ kĩ thuật dày dặn kinh nghiệm nhằm tối ưu hóa mọi thông tin, hoạt động online của doanh nghiệp. 

Service that JAYbranding provided

  • Website strategy
  • Development of interface and user effects
  • Build a content management system
VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact