Website People Profilers - Mang đến giải pháp tuyển
dụng hàng đầu

Là công ty headhunt Việt Nam, People Profilers có trụ sở chính được đặt tại Singapore và cũng là một trong những đơn vị tư vấn tuyển dụng hàng đầu tại đất nước này. Thông qua việc mở rộng định hướng phát triển tại Việt Nam, đơn vị đã tin tưởng hợp tác với JAYbranding để tạo nên một website mong muốn mang đến một dịch vụ tư vấn tuyển dụng hàng đầu khu vực Đông Nam Á vì lợi ích tối ưu cho cả doanh nghiệp tuyển dụng và ứng viên.

Hiểu được điều đó JAYbranding đã thể hiện một website đơn giản, dễ dàng sử dụng nhưng không kém phần hiện đại và thu hút. Đây cũng chính là công cụ hỗ trợ sự cống hiến không ngừng cho mục tiêu tuyển đúng người đúng việc của People Profilers.

Service that JAYbranding provided

  • Website strategy
  • Development of interface and user effects
  • Build a content management system
VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact