BS. TRẦN NGUYÊN GIÁP

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM Sau đó, ông tiếp tục học sau Đại Học và có chuyên môn về Tai Mũi Họng; Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ; Vi Phẫu và Vạt.

100% RESPON-SIVE

Dù desktop hay mobile, website vẫn hiển thị ở chế độ tốt nhất. Website của Dr. Nguyên Giáp vẫn giữ chế độ hiển thị responsive tốt nhất.

NỘI DUNG PHONG PHÚ

Hàng trăm trang layout riêng biệt được biên tập kỹ lưỡng và cập nhật nội dung tương thích SEO trong ngành phẩu thuật thẫm mỵ.

en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn