Mirae Asset

Mirae Asset Finance Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset đến từ Hàn Quốc, với mục têu tạo điều kiện để khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hiệu quả, hợp pháp và an toàn, Mirae Asset Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các sản phẩm vay tiêu dùng.


Posted

in

by

Tags: