BIGWIT Foundation

Quỹ BIGWIT tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các bé gái khó khăn ở Việt Nam đạt được trình độ học vấn. Chúng tôi nỗ lực để phá vỡ chu kỳ nghèo đói bằng cách giúp các em từ các cộng đồng nghèo hoặc hoặc có hoàn cảnh khó khăn có thể đến trường hoặc được giáo dục hoặc đào tạo thêm,không chỉ giúp các em mà chúng tôi muốn giúp các thế hệ kế cận và cộng đồng của họ có khả năng thay đổi tương lai với nhiều lựa chọn hơn.

Website : https://bw-f.org/

0 / 5 (Đánh giá 0)

Thông tin thêm..

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách

Vui lòng nhập thông tin