Một số thẻ html cơ bản cho người mới bắt đầu

Closeup of programming code and language

Chia sẻ bài viết

Một số thẻ html cơ bản dùng cho wordpress editor cần ghi nhớ để tương tác với phần mềm như word

Nội dung

 • Thẻ in đậm BOLD <b>Nội dung cần in đậm</b>
  kết quả: Nội dung cần in đậm
 • Thẻ in nghiệng Italic <i>Nội dung cần in nghiêng </i>
  Nội dung cần in nghiêng
 • Thẻ xuống hàng <br /> (break line)
 • Thẻ tạo text header
  <h1>Header 1</h1>
  <h2>Header 2</h2>
  <h3>Header 3</h3>

Kết quả:

Header 1

Header 2

Header 3

 • Thẻ hình ảnh <img src=”(đường dẫn hình ảnh)”>. ví dụ có 1 hình ở link https://www.jaybranding.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-jaybranding.jpg

Khi dùng thẻ hình ảnh (chữ src là viết tắt source) <img src=”https://www.jaybranding.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-jaybranding.jpg”> sẽ được kết quả:

 • Thẻ hyperlink <a href=”đường link”>nhấn vào đây</a>.
  Lưu ý: nếu link qua web khác thì bắt đầu bằng http://, nếu link nội bộ thì bắt đầu bằng /duong-link. Vì dụ link nội bộ trang jaybranding thì dùng “/duong-link”. Nếu link từ web jaystudio qua web jaybranding thì dùng “https://www.jaybranding.com/duong-link”
  Kết quả:

nhấn vào đây

 • Màu sắc:
  Nếu cần đổ màu cho chữ thì dùng style=”color:#cccccc; ” trong đó #cccccc là mã màu
  Nếu cần đổ màu cho background thì dùng style=”background-color:#1997FD;”
  Nếu cần đổ màu cho border thì dùng style=”border: 1px solid #523F6D;”
  Đoạn code bên dưới đổ màu cho link dùng 3 style trên

  <a href=”#” style=”color:#cccccc;  background-color:#1997FD; border: 1px solid #523F6D;”>link ví dụ</a>

link ví dụ

Dự Án Tiêu Biểu

X-Men

Website X-men – uy lực và bứt phá Hẳn cái tên X-men không còn là cái tên quá xa lạ

dolav.vn

Website DOLAV Vietnam Dolav là nhà cung cấp toàn cầu, đi đầu về các giải pháp lưu trữ và xử

Dr. Nguyen Giap

www.drnguyengiap.com BS. TRẦN NGUYÊN GIÁP Bác sĩ Trần Nguyên Giáp tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học

en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn