Some basic html tags for beginners

Closeup of programming code and language

Share the post

Some basic html tags for wordpress editors need to be memorized to interact with software like word

Nội dung

 • Bold Card BOLD <b>Content needs to be bold</b>
  result: Content needs to be bold
 • Cards in Italic Italic Content to be italicized
  Content should be italicized
 • Drop-off card <br /> (break line)
 • Tags create text header
  <h1>Header 1</h1>
  <h2>Header 2</h2>
  <h3>Header 3</h3>

Result:

Header 1

Header 2

Header 3

 • Picture card <img src="”(đường" dẫn hình ảnh)”>. For example, there is an image at the link https://www.jaybranding.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-jaybranding.jpg

When using the image tag (the src stands for source) <img src="”https://www.jaybranding.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-jaybranding.jpg”"> will be result:

 • Hyperlink card <a href="/en/”đường/" link”>click here</a>.
  Note: if the link is via another website, it will start with http://, if it is internal, it will start with /duong-link. For example, for internal link of jaybranding page, use "/duong-link". If the link from jaystudio web via jaybranding web, use “https://www.jaybranding.com/duong-link”
  Result:

click here

 • Color:
  If you need to color the text, use style="color:#cccccc; ” where #cccccc is the color code
  If you need to fill the background color, use style="background-color:#1997FD;"
  If you need to color the border, use style="border: 1px solid #523F6D;"
  The code below fills the link using the 3 styles above

  <a href="/en/”/#”" style="”color:#cccccc; " background-color:#1997fd; border: 1px solid #523f6d;”>example link</a>

example link

Typical projects

X-Men

Website X-men – uy lực và bứt phá Hẳn cái tên X-men không còn là cái tên quá xa lạ

dolav.vn

Website DOLAV Vietnam Dolav là nhà cung cấp toàn cầu, đi đầu về các giải pháp lưu trữ và xử

Dr. Nguyen Giap

www.drnguyengiap.com BS. TRẦN NGUYÊN GIÁP Bác sĩ Trần Nguyên Giáp tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học

vi

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

We would like to advise you in more detail.
Please enter information to receive a consultation