Điện Kim Sang

Điện Kim Sang không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực phấn đấu xây dựng doanh nghiệp vững mạnh để đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới.

VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact