VEYO GAMe - internal game for sales team

Game nội bộ của đội ngũ Vinasoy giúp team cũng cố kiến thức về sản phẩm. Nâng cao nhận dạng thương hiệu của dòng sản phẩm Veyo cho kiến thức nội bộ. Game được thực hiện trong 7 ngày với nhiều tính năng đa đạng như: Đăng ký hàng nghìn nhân viên, đăng nhập bằng password ngày sinh, câu hỏi tự động thay đổi mỗi tuần, hệ thống tự động chấm điểm,…

 

 

 

 

VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact