< Back to Code

Simple CSS for elementor form message

				
					
.elementor-message.elementor-message-success {
  position: absolute;
  background: white;
  top: 0px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 0px rgb(0 0 0 / 10%);
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  width: 100%;
  height: 100%;
  padding: 30% 0;
}
				
			

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn