Colliers International

Điều làm Colliers International khác biệt không phải là những gì chúng tôi làm, mà là cách chúng tôi thực hiện chúng. Colliers International thu hút và đào tạo các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, trao quyền để họ có những ý tưởng và hành động theo tư duy mới.
VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact