Indochine Nha Trang

Công ty JAYbranding rất hân hạnh được đồng hành cùng Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang) để xây dựng nên bộ hình ảnh quảng bá thương hiệu đến tập đoàn.

Indochine Nha Trang định hướng phát triển trở thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Xây dựng, Bất động sản và Năng lượng

VI

More detail...

Please let us assist you in the solution

Please input your contact