Branding Blog

Brand name
Branding Blog

Brand name in just over 10 ways

Tên thương hiệu là một tên gọi riêng được sử dụng để đại diện cho một thương hiệu hoặc sản phẩm của doanh nghiệp. Tên thương hiệu thường đi kèm với logo và phản ánh giá trị và ấn tượng mà thương hiệu muốn truyền tải cho khách hàng. Tên

POSM
Branding Blog

POSM attracts attention for Marketing campaigns

Ứng dụng POSM (Point of Sale Materials) trong hoạt động kinh doanh là sử dụng các vật tư, thiết bị, vật dụng tại điểm bán hàng để quảng bá sản phẩm, tăng doanh số bán hàng và tăng hiệu quả kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu về POSM trong bài

Branding Blog

Top business slogans that should not be ignored

Các câu Slogan giúp thương hiệu trở nên dễ nhận diện và nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh, tạo được sự ấn tượng mạnh mẽ và tăng sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu. Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng

report
Branding Blog

How to write effective reports

Báo cáo thường được sử dụng để trình bày thông tin, dữ liệu, hoặc kết quả của một hoạt động, một nghiên cứu, hoặc một sự kiện nhất định. Báo cáo giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại, đưa ra các giải pháp, đánh giá hoặc

Blog

What is Google Analytics? GA Basic User's Guide

Ever heard of Google Analytics? If your work involves online advertising then surely you will know about it. This is a powerful tool to support the operation of the website. So do you know about the properties?

person typing on gray and black HP laptop
Branding Blog

What is the difference between Onsite and Offsite SEO?

Onsite and Offsite are also known as OnPage SEO and OffPage SEO. Those are the two main components of the search engine optimization (SEO) process. For maximum exposure to search engine results and for higher rankings, you need

Branding Blog

Building website content for businesses

Website is considered an important sales channel, bringing long-term effectiveness for businesses. Therefore, focusing on building an optimized website is always a top priority for businesses. To build website content for businesses, we

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

We would like to advise you in more detail.
Please enter information to receive a consultation